Hallingkost

Gjennom generasjonar har folk hausta av naturen og ført matkulturen vidare.
Tradisjonelt er Hallingkost den maten dei brukte i Hallingdal før det var for mykje ”kjøpemat”.

I gamal tid vart maten i hovudsak laga av lokale råvarer, og oppskriftane gjekk i arv frå mor til dotter.

I dag er Hallingkost mat for moderne menneske.


Det er kortreist mat stort sett produsert av lokale råvarer.

Mange av produkta er økologiske, og det blir nytta reine råvarer utan tilsetjingsstoff.
Det er også viktig å hugse på at måltidet er ein sosial aktivitet.

Både kvardagsmåltidet og festmiddagen samlar folk til samtale og hyggeleg samvær.


Hallingkost vil gje folk opplevingar med mat som dei berre kan få i Hallingdal.

Hallingkost BA har sidan 2002 bygd opp ein nettverksorganisasjon med nesten 50 medlemer.

Hallingkost BA skal bidra til betre verdiskaping for deleigarane, gjera den lokalproduserte maten synleg og
styrke Hallingdal som reiselivsregion.
Hallingkost BA vil arbeide i grensesnittet mellom landbruk og reiseliv. Eit aktivt og levande landbruk er grunnlaget for framtidas reiseliv.Hallingkost vil vere med å legge til rette slik at du kan oppleve alt det fantastiske som blir produsert og servert i dalen vår.

 

UNN DEG EIN SMAK AV FJELL OG VIDDE

UNN DEG EIN SMAK AV HALLINGDAL


 

 

 

 

 


Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4