Kontaktpersonar

Me har kontor i Hallingdal Næringshage (3.etasje), Gamlevegen 6 - 3550 Gol. Dette er også vår postadresse.

Administrasjon:
salg@hallingkost.no


Salg/distribusjon:
Siri Eidsberget Roe
Mob: 993 43 670
salg@hallingkost.no 

Styret
Gudmund Brekko, styreleiar-post: gudmund @brekko.net
Lars Bergaplass, styremedlem
Gunn-Kristin Øen Uthus, styremedlem
Torgunn Huso, styremedlem
Ann Irene Haugen, styremedlem

Varamedlem:
Kent Arntzen
Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4