Kontaktpersonar

Me har kontor i Hallingdal Næringshage (3.etasje), Gamlevegen 6 - 3550 Gol. Dette er også vår postadresse.

Administrasjon:
mail@hallingkost.no


Salg/distribusjon:
Ann Irene Haugen
Mob: 906 68 791
salg@hallingkost.no 

Styret
Else Horge Asplin, Rå Smak –styreleiar e-post: else@raasmak.no
Tove Sletto Medhus, Høve Støtt Hallingdal - styremedlem
Lars Bergaplass, Leveld Lefsebakeri – styremedlem
Bitten Brennhovd, Grøtestølen – styremedlem
Mona Taaje Rusto, Hemsedal Flatbrødbakeri – styremedlem

Valgkomitè:
–Torunn Bekkeseth og Grethe Bjerke

Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4