Tormodset i Ål

Tormodset med jyr

Vertskap: Anne Berit Gunhildgard

Adresse: 3570 Ål

Opningstid: 1/7 – 20/8

Telefon: 971 59 770


Produkt: Rumme, mjølkeprim, dylle. Trearbeid og løperar.
Lappar og kvikaku på bestilling

Servering: Nei

Dyr: Kyr

Kor ligg stølen: På Votndalsåsen 950 m.o.h.
Ta av frå Rv7 opp  Liagardane eller Votndalen. Bomveg. Kjøling av prim - Foto:Gunhildgard
Det er viktig å kjøle primet!
 
 Skrapa kjelen! Foto:Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
Det beste er å skrapa kjelen! Foto:Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
 
 Kyr på Tormodset Foto: Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
Kyr på Tormodset - Foto: Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
 
 På Tormodset Foto: Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
På Tormodset, Såta og Grytingane i bakgrunn - Foto: Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
 
Vovne løperar
Flotte vovne løperar får du også kjøpt på Tormodset
 
Dreia trevarer for sal 
Dreia treprodukt for sal - Foto: Gerd Magny Gunhildgard Kjeldsen
Oppdatert 24/6-2016
Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4